Woonbegeleider Debaetsstraat (m/v)

Woonbegeleider bij personen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking (m/v) - unit 2 (intensieve woonondersteuning) – G Debaetsstraat – 0.75

Jouw uitdaging

Je taak bestaat erin om cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking te ondersteunen, op vlak van wonen, volgens de visie van de branding. Je bent een flexibel persoon, beschikt over een goed inlevingsvermogen en bent steeds positief ingesteld. Je beschikt over diploma in een agogische richting.

Je behoort tot het team wonen van Gerard Debaetsstraat en rapporteert aan de coördinator wonen.

Je bent medeverantwoordelijk voor woonondersteuning aan mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking De ondersteuning gebeurt dagelijks en continu. De klemtoon bij de ondersteuning ligt voornamelijk bij ADL (activiteiten van het dagelijkse leven).

 • Dagdagelijkse ondersteuning bieden aan de cliënt op vlak van administratie, ADL, relaties,…: een antwoord bieden op de wensen en behoeften van de cliënt op de verschillende domeinen:
 • Wonen (de woning, persoonlijke hygiëne en verzorging, maaltijden, het huishouden)
 • Werk/Dagbesteding (toegankelijkheid tot werk/dagbesteding, communicatie en samenwerking)
 • Leven in de samenleving (mobiliteit, vrijetijdsbesteding, inclusief leven)
 • Vorming
 • Gedrag en ongewenst gedrag (psychische, psychiatrische en gedragsproblemen, agressiebeheersing)
 • Gezondheid en veiligheid (medicatie, voeding, gezondheidszorg, lichamelijk en emotioneel welzijn)
 • Sociaal leven (relaties, sociale vaardigheden en seksualiteit, sociaal netwerk)
 • Rechtsbescherming en misbruik (besteden van eigen middelen, beschermingsmaatregelen, zelfbepaling)
 • Medische problematieken (paramedische zorgen, specifieke medische zorgen

Je overlegt met en/of rapporteert aan het intern en extern netwerk ifv van een optimale afstemming om de individuele ondersteuningsvragen van de cliënt te kunnen beantwoorden

Ons aanbod

 • Je bent beschikbaar vanaf 3 februari 2020 voor minstens 2 maanden, verlenging mogelijk.
 • Je werkt 3/4de (28.5/38) en werkt 1 weekend op 2
 • Je beschikt over een diploma in een agogische richting
 • Je kan rekenen op verloning volgens de barema’s van het VAPH, eventuele dienstige anciënniteit is meerekenbaar.
 • Je kan ook rekenen op een tussenkomst in je woon-werkverkeer.
 • Voor alle voordelen van tewerkstelling bij de branding, check zeker onze website.
 • Inspraak in je uurrooster
 • Soepel toekennen van tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof
 • Extra mogelijkheid om je arbeidsbreuk tijdelijk te minderen via 'toegestane afwezigheid'
 • Bijkomende verlofdagen voor 45-plussers
 • Extra vergoeding voor weekend-, avond- en nachtwerk en feestdagen
 • Vermijden van onderbroken diensten
 • Gratis griepvaccinatie
 • Werkkledij waar nodig

Solliciteren

Sollicitaties met CV welkom via mail op: jobs.debranding@waak.be ter attentie van Ann-Sophie Bossu

Terug naar boven