Kleinschalige groepswoningen

‘de branding’ zoekt actief naar moderne, hedendaagse woningen in de rij om huisvesting te bieden aan cliënten met een matig verstandelijke beperking. Zo bieden we kansen aan mensen die graag wat kleiner gaan wonen en geen nood hebben aan permanente ondersteuning, en ontstaan er door deze verschuivingen weer kansen voor mensen die (door veroudering of bijkomende fysieke beperkingen) intensievere ondersteuning nodig hebben.

Terug naar boven