Toegevoegde waarde op de economische markt

Via onze eigen ateliers trachten wij een toegevoegde waarde te creëren op de economische en maatschappelijke markt. Wij gaan op zoek naar de talenten van al onze mensen en faciliteren bij hen een arbeidsproces om met die talenten een mooi product neer te plaatsen, dat zijn waarde kent in een economische of maatschappelijke context.
Cliënten die aangewezen zijn op niet-betaalde dagondersteuning krijgen op die manier veel meer dan bezigheidstherapie aangeboden. Integendeel, wij trachten in een samenspel van talenten en creativiteit ons steentje bij te dragen in een groter maatschappelijk geheel. Door het vervaardigen van producten en het afleveren van diensten die een meerwaarde betekenen, krijgen onze mensen een belangrijke maatschappelijke rol en krijgen ze ook appreciatie voor de inzet van hun talenten.

Terug naar boven