Diversiteit werkt!

Onder begeleiding van een dynamische werkgroep voeren we binnen onze organisatie een actief diversiteitsbeleid, dat zowel bij onze personeelsploeg als bij cliënten het thema ‘diversiteit’ onder de aandacht moet brengen. Het is onze overtuiging dat diversiteit (het omgaan met verschillen, het geven van kansen aan kansengroepen) inherent is aan onze maatschappelijke opdracht. Het hoort bij de wijze waarop we onze organisatie gestalte willen geven en het zit ook ontegensprekelijk in het bieden van goede ondersteuning aan elk van onze cliënten.

Diversiteit wil actief kansen geven aan mensen, gezien het vertrekt vanuit een fundamenteel respect voor anderen en het anders zijn. Met diversiteit staan we in onze organisatie sterker om onze opdracht waar te maken en de vele uitdagingen in de toekomst aan te gaan. Diversiteit is creativiteit en benadert problemen vanuit verschillende standpunten zodat we een beter zicht krijgen en omvattender kunnen oordelen wat we best zouden doen.

Eind 2013 dienden we een nieuw diversiteitsplan in bij de Vlaamse Overheid waarvoor we tegen eind 2015 opnieuw heel wat acties willen realiseren. We focussen o.a. op de samenwerking tussen de generaties en aandacht voor ‘oudere medewerkers’, zodat generatieverschillen bespreekbaar worden. Daarnaast willen we ook een verschuiving van evaluatie- naar ontwikkelgesprekken voor medewerkers realiseren, een ziekteverzuimbeleid ontwikkelen, aandacht hebben voor coachend leiderschap en teambuilding activiteiten stimuleren. Ludieke acties binnen het thema diversiteit zijn bijvoorbeeld de jobswitch (een dagje in een andere job stappen, zodat we van elkaar leren en meer respect opbrengen voor elkaars werk) en de talentenweek (je talenten laten zien en de ander zijn talenten leren kennen en appreciëren).

Terug naar boven