Een uitgebouwde brussenwerking

Met brussen wordt in één woord verwezen naar zowel broers als zussen. Met de slogan ‘Brussen… je zit er actief tussen’ willen we brussen stimuleren om een actieve rol op te nemen naar hun broer of zus met een beperking. Tegelijkertijd wordt er ook aangegeven dat dit als brus niet makkelijk is. Je zit er altijd tussen en moet met veel verschillende partijen rekening houden: je ouders, je andere brussen, je partner, je kinderen... en je broer of zus met een handicap zelf.

Opgroeien in een gezin waar een kind met beperking aanwezig is, is iets uniek. Brussen herkennen in de verhalen van andere brussen veel van hun eigen gezinssituatie en praten hier makkelijker over met elkaar. Daarom organiseert de Brussenraad (een dynamische groep van brussen, schoonbrussen en personeelsleden van ‘de branding’) enkele activiteiten per jaar om broers en zussen met elkaar in contact te brengen en hen informatie, vorming en ondersteuning aan te bieden. De Brussenraad is één van de overlegorganen van ‘de branding’.

Sinds 2009 vieren we op een zaterdag in maart jaarlijks onze brussendag. Voor de cliënten van ‘de branding’ is dit dé gelegenheid om hun broers en zussen eens extra in de bloemetjes te zetten. We maken er steeds een gezellige themadag van in een losse sfeer! Wie interesse heeft in onze brussenwerking of hier meer informatie over wil, kan terecht bij Sofie Heemers, agoge, via sofie.heemers@waak.be. Ook op de besloten facebookgroep 'de branding brussen' (waar enkel cliënten, familieleden of personeel van 'de branding' lid van kunnen worden) wordt de brussenwerking ook voortdurend levendig gehouden.

Bekijk ook onze folder rond de Brussenwerking.

Terug naar boven