Ik Geraak Er Wel!

Mobiliteit is vaak een ernstig struikelblok voor mensen met een beperking. Als je wil deelnemen aan de samenleving, is het echter van cruciaal belang dat je op een vlotte en toegankelijke wijze van A naar B geraakt. Om cliënten hierbij te ondersteunen werd het project 'Ik geraak er wel!' in het leven geroepen. Dit project is een samenwerking tussen Den Achtkanter vzw, De Hoge Kouter vzw, vzw Groep Ubuntu en 'de branding', waarbij we onze expertise samen bundelen om voor onze cliënten vormings- en opleidingstrajecten uit te werken. We trachten hiermee de kloof te overbruggen om het mogelijk te maken dat mensen zich wel zelfstandig leren verplaatsen in de samenleving. Dit kan gaan over het gebruik van het openbaar vervoer, zich veilig in het verkeer begeven, praktische vaardigheden aanleren, hulpmiddelen gebruiken tot het ontwikkelen van de gepaste sociale vaardigheden.

Meer info? Wend je tot activiteitencentrum@waak.be of bel 056 36 40 42.

Terug naar boven