Warm zorgen

Iedereen heeft in zijn leven anderen nodig, bij wie je jouw verhaal kwijt kan of op wie je kan rekenen wanneer het moeilijk gaat. Het meest natuurlijke is dat je hiervoor terecht kunt bij je ouders, broers of zussen, je partner of goede vrienden: mensen die er onvoorwaardelijk voor je zijn en die altijd voor je klaar staan. Het gevoel hebben geliefd te worden en zelf genegenheid of liefde te kunnen uiten, vormen de kern van deze relaties. Tussen ouders en kind bijvoorbeeld is dat vanzelfsprekend: natúúrlijk houden ouders van hun kind en kinderen van hun ouders en natúúrlijk worden deze gevoelens met elkaar gedeeld.

Gentle Teaching is een bron van inspiratie in ons streven naar een omgang met elkaar op basis van gelijkwaardigheid. Vooral de houding van onvoorwaardelijke acceptatie en wederzijds respect wordt belangrijk geacht. Het besef van 'inter-afhankelijkheid' van mensen leidt tot een gevoel van verbondenheid, waarbij de persoon wordt geaccepteerd om wie hij is en niet als gehele persoon wordt beoordeeld op wat hij doet. Het aangaan van een waardevolle dialoog en echt contact is een basis waarop een relatie kan worden gebouwd.

Begeleiders stemmen hun pedagogische houding en visie dus af op wat John McGee en zijn Gentle Teaching ons heeft bijgebracht. Anders gezegd: met respect en op basis van onvoorwaardelijkheid en gelijkwaardigheid samen aan het heden en de toekomst werken, waarbij ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden in het leven geïntegreerd worden. Begeleiders werken met hun handen, met hun stem en met hun ogen. Die zijn nog steeds de spiegels van de ziel.

Geboeid door de kijk van Gentle Teaching op de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking? Lees dan hier het artikel van Karel De Corte: 'Gentle Teaching op Vlaamse wijze in de 21ste eeuw'


Terug naar boven