Kracht geven

In de jaren '90 van de vorige eeuw kwam een kentering in het vigerende beeld rond zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Academici zoals Geert Van Hove riepen de sector op om een tegengif te bieden aan het sluipende gevaar van de ‘verdinging’ van mensen met verstandelijke beperkingen. Het sluipende gevaar namelijk, dat wij allen - als professionelen, familieleden, maatschappij - mensen met een verstandelijke beperking in bepaalde situaties niet meer als ‘mens’ maar als ‘object of ding’ benaderen. Objecten of dingen die verzorgd, gevoed, begeleid en geholpen moeten worden, maar waar we nog weinig of niets aan vragen en waar ook weinig of niet naar geluisterd wordt. Mensen verworden hierdoor tot dingen.

'de branding' ziet het als zijn opdracht om onze cliënten op die manier te ondersteunen dat ze zelf krachtig worden om een goed leven te leiden. We doen dit omdat we erin geloven dat:
  • het een recht is van alle mensen om zelf je leven te kunnen uittekenen en in handen te houden.
  • mensen met een beperking, met de juiste ondersteuning, zelf keuzes kunnen maken en beslissingen kunnen nemen over hun eigen leven.
  • deel uitmaken van de samenleving de meeste kansen geeft op een kwaliteitsvol bestaan waarin je gewaardeerd wordt, respect krijgt, mensen kan ontmoeten en duurzame relaties kan aangaan.
  • de talenten van iedere persoon in combinatie met de kracht en creativiteit van andere mensen kunnen leiden tot een beloftevolle dynamiek, die kansen moet krijgen om zich te ontplooien.
  • ondersteuning door veel mensen kan gedaan worden en niet alleen door professionelen. Samen met anderen aan de slag gaan, zorgt voor verbinding en is een verrijking (familie, vrienden, vrijwilligers, enz.).
  • iemand niet alles (al) zelf moet kunnen om zelfstandig te zijn. De mate waarin je omringd bent door een netwerk van mensen en middelen om te zorgen dat gedaan geraakt wat je zelf niet kan, bepaalt je mate van zelfstandigheid.Terug naar boven