Visies en denkkaders

Wij verbinden er ons toe jou de kans te bieden om in een stimulerende en bewegende omgeving jezelf te ontdekken en te ontplooien. Ons credo hierbij is dan ook 'samen op weg naar jezelf'. We willen jou kracht geven om zelf keuzes te maken en invloed uit te oefenen op je eigen leven, om kansen en mogelijkheden te grijpen en kloven te overbruggen.

We hechten hierbij ook heel veel belang aan de wijze waarop we met elkaar omgaan. De medewerkers van 'de branding' proberen jou als gebruiker te waarderen op een onvoorwaardelijke en gelijkwaardige manier. We willen ook met veel liefde, warmte en toewijding zorgen dat je de juiste ondersteuning krijgt, daar waar je het moeilijk hebt of door je beperking niet in staat bent op eigen kracht te participeren. We geloven hierbij sterk in de kracht van de verbinding en de gemeenschap.

We zijn ervan overtuigd dat je via deze weg in staat kan zijn een leven te leiden dat waardevol is voor jezelf en voor jouw omgeving.Meer info?
Bert Tanghe
Algemeen Directeur
bert.tanghe@debranding.be

Terug naar boven