Ombudsdienst

Dialoog met de gebruiker en zijn netwerk zit stevig verankerd in de dagelijkse werking van ‘de branding’. Directie en medewerkers luisteren nauwkeurig naar wat gebruikers en hun netwerk willen, de gebruikersraad behartigt de belangen van alle gebruikers en de familieraden signaleren geregeld wat en hoe de ondersteuning verbeterd kan worden.

Ter aanvulling van de vele contactmogelijkheden die er al zijn om kleine en grote bekommernissen over onze werking te uiten, bestaat er ook een ombudsdienst als neutrale toegangspoort voor alle mogelijke ideeën, voorstellen en problemen.

Het blijft wel de bedoeling dat je zoveel mogelijk rechtstreeks via de bestaande kanalen jouw vragen en voorstellen doorgeeft. Maar als je niet goed weet met wie je best contact opneemt, als je een idee hebt dat ‘de branding’ vooruit kan helpen, als je het gevoel hebt dat een probleem te lang blijft aanslepen of als je een echte klacht hebt, kan je ook terecht bij de ombudsmedewerker Veerle Libeer.


Meer info?

Veerle Libeer
Ombudsmedewerker
veerle.libeer@waak.be
056 36 40 77
(elke werkdag van 9u - 12u)
Terug naar boven