Over ons

Bij 'de branding’ ondersteunen we mensen met een beperking.

Verspreid over meerdere locaties in Zuid-West-Vlaanderen bieden we diverse vormen van dagondersteuning, woonondersteuning en individuele ondersteuning. De ondersteuning is afgestemd op de zorgvraag van elke persoon met beperking, op zijn behoeften en in het bijzonder op zijn mogelijkheden. We geloven in een warme, zorgzame samenleving die gekleurd is door diversiteit. Samen creëren we een plek waar mensen met een beperking zich thuis voelen.

Iedereen is uniek.

Daarom gaan we samen op zoek naar activiteiten die zin geven aan elke dag. We helpen mensen wonen en werken, geven alle tijd om te groeien en ruimte om te (be)leven. We doen dit met aandacht en respect, en vooral ook met veel warmte en plezier.
Lees hier onze missie, visie en waarden.

'de branding' is door het Vlaams Agentschap voor Personen met Handicap erkend als vergunde zorgaanbieder ten aanzien van mensen met een persoonsvolgend budget en erkend als dienst Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH). De hulpverlening onder RTH komt tegemoet aan vragen van personen met een (vermoeden van) handicap naar een beperkte ondersteuning in termen van frequentie, duur en intensiteit. Deze ondersteuning gebeurt aan huis (mobiel) of op één van de locaties van 'de branding'.

'de branding' is een deel van groep WAAK.

Bert Tanghe
Algemeen Directeur

Terug naar boven