Ouderen

Wanneer 'een dagje ouder' gepaard begint te gaan met intensievere zorgvragen, met problemen als dementie of sterke achteruitgang, dan stelt zich algauw de vraag naar een meer aangepaste woonondersteuning. Wanneer je bij ons je oude dag wil doorbrengen, dan probeert 'de branding' ervoor te zorgen dat we deze uitdaging aankunnen. Door de jaren hebben we onze woonondersteuning geleidelijk aangepast aan de evoluerende noden van ouder wordende cliënten en cliënten die dementeren. Heel wat woningen worden infrastructureel aangepast om er levenslang te kunnen wonen, maar ook onze omkadering, knowhow en expertise rond dit thema is de laatste jaren heel sterk geëvolueerd.

Op die manier hopen we het mogelijk te maken dat iedere cliënt, als hij dat wenst, in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.

Terug naar boven