Ondersteuning bij alleen wonen

Ondersteuning bij activiteiten uit het dagelijks leven

Wanneer je door een beperking hulp nodig hebt bij activiteiten die te maken hebben met het dagelijkse leven, kan je beroep doen op onze ondersteuning.
Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit:
 • Hulp bij het wassen en aankleden
 • Hulp bij het eten
 • Hulp bij toiletbezoek
 • Hulp bij het douchen of baden
 • Hulp bij verplaatsingen binnenshuis (bv in en uit bed)
Welke ondersteuning je nodig hebt en hoe vaak, is afhankelijk van je eigen wensen en mogelijkheden.

Psychosociale ondersteuning

Dit kan bijvoorbeeld zijn:
 • je wil werken aan je zelfbeeld
 • je wil praten over hoe je je voelt
 • je hebt nood aan ondersteuning bij relaties
 • je wil leren hoe je met bv hulpverleners kan omgaan, hoe je best je hulpvragen stelt
 • je wil leren opkomen voor jezelf
Vanuit ‘de branding’ kunnen we je bij deze zaken ook ondersteunen. Indien je echt gespecialiseerde hulp nodig hebt, zoeken we met jou waar je dan best terecht kan.

Administratieve ondersteuning

Je kan bijvoorbeeld ook ondersteuning vragen bij:

 • Informatie over je rechten wat betreft inkomen, tussenkomsten, tegemoetkomingen
 • Het invullen van formulieren, aanvragen…
 • Het bekijken van je post
 • Het omgaan met je geld
 • Meegaan naar bv het ziekenfonds, gemeentehuis
 • Contacten leggen met andere diensten (bv gezinshulp, een dokter)
 • Uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om een goede en betaalbare woning te krijgen

Hoeveel ondersteuning je daarbij krijgt, is afhankelijk van je eigen mogelijkheden. We proberen je zoveel mogelijk zelf te laten doen, of je dingen aan te leren. Als het nodig is verwijzen we jou, als je dat wenst, ook door naar meer gespecialiseerde diensten (bv het OCMW voor budgetbegeleiding).


Training

Wanneer je graag nieuwe dingen wil aanleren, of iets verder inoefenen, dan kan je beroep doen op training vanuit 'de branding'. Training gebeurt steeds vanuit jouw individuele vragen of wensen en gaat meestal over praktische zaken.

Het kan bijvoorbeeld gaan over:

 • het openbaar vervoer leren gebruiken
 • omgaan met hulpmiddelen
 • oefenen van huishoudelijke vaardigheden
 • zelf je administratie leren doen
 • je gezondheid
Kortom, alles waar je in je dagdagelijkse leven mee te maken krijgt. Sommige mensen hebben behoefte aan intensieve training, op meerdere vlakken. Bijvoorbeeld wanneer je zelfstandig wil gaan wonen maar eerst nog veel wil leren. Je kan ook een korte, eenvoudige trainingsvraag hebben, bijvoorbeeld leren naar de bibliotheek te gaan.
Terug naar boven