Vrije tijd

Net als andere mensen hebben ook mensen met een verstandelijke beperking de behoefte om hun vrije tijd met anderen door te brengen. Normaal waar het kan, aangepast waar het moet (inclusief!). Mensen met een beperking leven en werken niet in een minisamenleving, veilig weggehouden van de buitenwereld. Ze leven ín de samenleving, net als iedereen. Hetgeen voorzien wordt door de samenleving, dienen we ook aan te wenden ter ondersteuning van onze cliënten. Dus: eerst kijken wat voorhanden is of kan zijn, dan pas zelf een aanbod formuleren.

Vrijetijdsactiviteiten toegankelijk maken voor mensen met een verstandelijke beperking houdt meer in dan deze louter fysiek toegankelijk te maken. Activiteiten waar je als toeschouwer komt zijn meestal gemakkelijk toegankelijk (bv. bioscoopbezoek, een voetbalwedstrijd…). Naarmate de activiteit of het aanbod echter meer sociale contacten veronderstelt, wordt het wat moeilijker en krijgen mensen met een (verstandelijke) beperking steeds minder de mogelijkheid om vol en gelijkwaardig aan het reguliere vrijetijdsaanbod te participeren. Groepssport is daar een typisch voorbeeld van. Als persoon met een verstandelijke beperking, kan je wel als toeschouwer een voetbalwedstrijd bijwonen, maar op zondagmorgen met de gemeentelijke ploeg samen op het veld staan is wel even wat anders.

Via het activiteitencentrum van ‘de branding’ kan je ondersteuning krijgen op vlak van het invullen van jouw vrije tijd. We nemen je mee naar muziekfestivals of sportevenementen, zoeken de vereniging die bij je past of helpen je een leuke zomervakantie te organiseren. We werken zoveel mogelijk samen met bestaande clubs en organisaties. Als dat niet lukt, organiseren we zelf iets om jouw hobby maximaal te beleven of je vrijetijd in te vullen.

Terug naar boven