Unieke woning voor mensen met moeilijk begrijpbaar gedrag tegen eind 2019 klaar

dinsdag 05 februari 2019

Unieke woning voor mensen met moeilijk begrijpbaar gedrag tegen eind 2019 klaar

dinsdag 05 februari 2019
In mei 2018 startte 'de branding' met de bouw van een unieke groepswoning voor 19 mensen met moeilijk begrijpbaar gedrag. Ondertussen schieten de werken goed op, en zullen drie leefgroepen tegen eind 2019 hun intrek kunnen nemen in het gloednieuwe gebouw.

Voor personen met verstandelijke beperking en moeilijk begrijpbaar gedrag is het niet evident om de gepaste ondersteuning te vinden. ‘de branding’ koos in het verleden al om zorg te bieden aan deze mensen, en een aanbod aan wonen en dagondersteuning voor hen uit te bouwen. De noden op vlak van omgeving en veiligheid zijn wel niet min, daardoor moesten we verder nadenken over gepaste infrastructuur.

Ondertussen is de ruwbouw afgerond en werd gestart met het plaatsen van de technische leidingen voor electriciteit, sanitair en ventilatie. De bouw van deze groepswoning is niet enkel een antwoord op een interne nood, maar ook op een regionale nood. Nergens in Zuid-West-Vlaanderen bestaat er ondersteuning voor deze doelgroep zoals wij dit zullen aanbieden.

Een aantal van de mensen die in deze nieuwbouw zullen wonen, zijn reeds bij ons in begeleiding in andere woningen. Maar er is ook nog ruimte om een antwoord te bieden op zorgvragen van mensen die nog niet door ‘de branding’ worden ondersteund en het moeilijk hebben om passende ondersteuning te vinden.

Wie meer informatie wil over de mogelijkheden tot ondersteuning voor personen met deze zorgvraag, kan steeds terecht bij Ann Desmet via ann.desmet@waak.be of 056 36 40 49.


Terug naar boven