Corona maatregelen in 'de branding'

vrijdag 13 maart 2020

Corona maatregelen in 'de branding'

vrijdag 13 maart 2020
Op basis van de vernieuwde richtlijnen van de overheid zullen wij bijkomende en verregaande maatregelen treffen om de verspreiding van het Covid-19-virus te vertragen en virale besmettingen buiten onze voorziening te houden. In deze fase stellen we alles in het werk om de gezondheid van onze cliënten en medewerkers voorop te stellen en alle activiteiten die daar niet rechtstreeks toe bijdragen, uit te stellen. Daarom worden volgende maatregelen genomen voorlopig tot en met 19 april (einde paasvakantie):

ALGEMEEN:

 • Alle externe activiteiten met cliënten worden geannuleerd. Externe jobs van cliënten worden stopgezet. De interne reizen worden uitgesteld.
 • Het Idee wordt gesloten. Het verkooppunt in de Bavikhoofsestraat ook. De kortverblijfreservaties worden geschrapt.
 • Dagcentrumcliënten en wooncliënten die kunnen thuisblijven bij hun familie, worden gevraagd dit te doen. Alle wooncliënten blijven vanaf maandag ook in hun woning. Er wordt dagbesteding georganiseerd in de woningen.
 • De refter wordt niet meer gebruikt voor activiteiten.
 • Buitenactiviteiten (wandelen, fietsen) met kleine groep wordt aangemoedigd in plaats van dicht bij elkaar samen te zitten. Contacten met grotere groepen mensen worden vermeden.
 • Voor RTH-aanbod doen we nog mobiele begeleidingen, ambulante begeleidingen worden uitgesteld of gewijzigd naar mobiele begeleidingen.
 • Het aanbod van het Activiteitencentrum wordt stopgezet.
 • Aan vrijwilligers wordt gevraagd niet meer naar ‘de branding’ te komen tot en met 19 april.
 • Alle hygiënemaatregelen zoals eerder verspreid blijven van kracht. Pas deze dan ook strikt toe!


SPECIFIEK voor Heirweg 204, Vlaanderenstraat 9 en 9b, Leeuw van Vlaanderenlaan 23a, Leeuw van Vlaanderenlaan 29, Ervaringsgerichte Dagbesteding en Zijnsatelier:

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod voor Heirweg 204, Vlaanderenstraat 9 en 9b, Leeuw van Vlaanderenlaan 23a en 29, Hoofdgebouw Ringlaan 30 met ingang van 13 maart 2020!
 • Toegang tot deze locaties is enkel mogelijk voor medewerkers die daar noodzakelijk zijn, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker), stagiairs.
 • De ingangen van de locaties zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.
 • Cliënten uit de bedoelde woonlocaties gaan niet meer naar de collectieve dagbesteding.
 • Cliënten uit de bedoelde woonlocaties kunnen nog naar hun netwerk gaan als ze aan de voordeur/ingang opgehaald worden, maar kunnen dan niet meer terugkeren naar ‘de branding’ tot de maatregelen opgeheven zijn/versoepeld zijn.
 • Familieleden van cliënten uit de bedoelde woningen kunnen telefonisch of via digitale media contact nemen.


SPECIFIEK voor alle andere woningen:

Bezoeken

 • Er geldt een algemeen bezoekersverbod voor alle overige woningen met ingang van 13 maart 2020!
 • Toegang tot deze locaties is enkel mogelijk voor medewerkers die daar noodzakelijk zijn, externe medische en paramedische hulpverleners (artsen, kinesitherapeuten, apotheker), stagiairs.
 • De ingangen van de locaties zijn permanent gesloten. Wie binnen wil, moet aanbellen.


Cliënten

 • Cliënten uit de bedoelde woonlocaties gaan niet meer naar de collectieve dagbesteding.
 • Cliënten uit deze woonlocaties kunnen nog naar hun netwerk gaan als ze aan de voordeur/ingang opgehaald worden, maar kunnen niet meer terugkeren naar ‘de branding’ als ze ziektesymptomen vertonen. Dit wordt buiten de woning gecontroleerd. We raden ten stelligste af onze cliënten naar het netwerk te laten gaan.


Specifieke maatregelen voor dagcentrumcliënten:

Cliënten

 • Alle cliënten die thuis kunnen opgevangen worden, worden thuis opgevangen.


Bij vragen kan u in eerste instantie terecht bij uw maatschappelijk werker of uw begeleiders (bij voorkeur per mail). U kan ook mailen naar communicatie@debranding.be. Er is een crisisteam aangesteld. Wij houden u verder op de hoogte van evoluties en aanpassingen van de maatregelen.

Wij beseffen heel goed dat dit voor onze cliënten, ouders en familieleden een heel ingrijpende beslissing is, maar we moeten deze drastische beslissing nemen in het belang van de veiligheid en de gezondheid van onze cliënten en personeelsleden. We rekenen dan ook op ieders bereidwillige medewerking om deze crisis vlot en veilig het hoofd te bieden.

Bert Tanghe

Algemeen directeur ‘de branding’

Terug naar boven