35 jaar Chirojongens

En hoe kan het anders, opnieuw een feestweekend met een gevuld programma. Zo is er ‘Stampen en Dagen”, een tentoonstelling, eucharistieviering, feestmaaltijd en een heuse spelnamiddag.

Een jaar na het vertrek van proost, E.H. Georges Bulcke, wordt de leidings- ploeg opnieuw versterkt door een volwassene. Frans Lefevre zal de taak van volwassen begeleider (VB) op zich nemen en de leidingsploeg steunen, leiden en helpen waar nodig. Samen met Frans trekken we op kamp richting Herbeumont.

Tijdens het werkjaar 1997-1998 stapten leiders en leidsters van Chiro de Branding Nieuwpoort naar het stadsbestuur en de pers met een voorstel tot de bouw van nieuwe lokalen. De lokalen die beiden op dat moment ter beschikking krijgen, blijken lang niet meer aan de verwachtingen te voldoen.

Op dit bivak wordt voor het eerst het huidige Chiro de Branding Nieuwpoort – logo, ontworpen door Jos Lips, in gebruik genomen.