25 jaar Chirojongens

Chirojongens de Branding mogen in het jaar 1982 25 verjaardagskaarsen uitblazen. Tijdens de viering van het 25-jarig bestaan houden de leiders eraan om de grote bezieler van Chirojongens Nieuwpoort en tevens de proost, G. Bulcke, eens in de bloemetjes te zetten voor zijn indrukwekkende inzet voor de Chiro. “Voor ons is hij een collega, een steunpilaar”, aldus de leiding.

Naast E.H. Bulcke werden ook Mr. en Mevr. Van Nieuwenhoven gehuldigd om hun jarenlange inzet als kookouders op de bivakken. Reeds 15 jaar gaan François en Herna mee om telkens weer voor een heerlijke maaltijd te zorgen. Het bivak in La Gleize (1984) wordt nog eens een waar tentenbivak zoals er in het verleden al een aantal geweest zijn.

De proost en François Van Nieuwenhove maken voor het bivak al 4 maal de reis naar La Gleize om alles goed te bestuderen. Hoe zouden ze van een weide met slechts 2 bomen een leefbare bivakplaats maken. Alles moet mee verhuisd worden: keuken- en refterinstallaties, de nodige sanitaire inrichting, een mobiele installatie om elektriciteit op te wekken, voldoende tenten, … Daarnaast zou het een hele karwei worden om alle leden en leiding van drinkbaar water te voorzien, maar met behulp van een tankwagen zou dit wel moeten lukken. 80 Jongeren en kinderen trekken naar La Gleize en het bivak wordt opnieuw het hoogtepunt van het werkjaar.

Na een afwezigheid van 5 jaar is de leidingsploeg opnieuw voldoende uitgebreid om de 2 afdelingen die in 1981 van het toneel verdwenen, er terug bij te halen. Het sloeber- en aspirantenheem worden van alle stof ontdaan, want in september 1986 zijn ze er weer. Het bivak in 1987 wordt voor François en Herna Van Nieuwenhoven het laatste bivak uit een lange rij. Na 19 jaar volwaardige inzet als kookouder geven ze hun keukenschort door aan anderen.