5 jaar Chirojongens

Vanaf 1963 verandert er heel wat voor Chirojongens.

Het oude heem wordt geruild voor een nieuw lokaal, enkele huizen verder in de vertrouwde Potterstraat. De muziekkapel koopt haar eerste muziekinstrumenten in Gent, waarna ze in Nieuwpoort beschilderd worden met een vlammenmotief. Opnieuw wordt er een ‘propagandadag’ georganiseerd, waar voor het eerst ook de Kroonwacht aan mee doet, met een stoet door de stad voorgegaan door de eigen muziekkapel. Ook dit jaar is de pers vol lof over de leiding, maar het meest over E.H. Duron (proost van de Kroonwacht) en E.H. Bulcke (proost van de Chirojongens), die samen met de groep leiders en leidsters week na week de handen in elkaar slaan om de jeugd ook buiten de schooluren in de hand te houden.