Hoe het begon…

1. Hoe het begon

Even terugblikken naar het jaar 1958. Op dit moment is er hier in Nieuwpoort een KSA- en een Scoutsgroep. Na een bezoek aan de wereldtentoonstelling in Brussel en na de zomer van ’58 ontstaat er uit die 2 plaatselijke groeperingen één jeugdvereniging: “Chiro de Branding”. Het idee komt van Jef Heus. Hij is de man die met het idee op de proppen komt om een Chiro-afdeling op te richten in Nieuwpoort. Hij heeft zich, vanuit Antwerpen, samen met zijn ouders komen vestigen in Nieuwpoort. In Antwerpen heeft hij jarenlang in de Chiro gezeten, vandaar het idee en hij wordt onmiddellijk gesteund door Principaal Van Belle. Om precies te zijn start de echte Chirowerking pas in maart ’59, maar gemakkelijkheidshalve wordt het 1958-1959, wat de telling per werkjaar iets makkelijker maakt. Het is E.H. Geert Duron die het roer in handen neemt. Hij is al proost van de kroonwacht (de voorlopers van de Chiromeisjes) en het is nogal zwaar om ook de jongensgroep op zich te nemen. De eerste leiders zijn de heren D’Hulster (groepsleider KSA), Pyliser (groepsleider scouts) samen met de heer Couvreur, Bogaert en Plaetevoet. Rond Pasen wordt dan geregeld dat E.H. Georges Bulcke proost zal zijn. ”Tijdelijk” wordt op dat moment gezegd, maar dit zal toch wel 35 jaar zo blijven!

2. Voorwaarts mars

Bij de aanvang van het tweede werkjaar groeit de leidingsploeg uit tot 4 leiders en de proost. In de beginfase worden de jongens ondergebracht in het klooster van de Zusters Arme Klaren ( waar nu restaurant “De Piraat” gehuisvest is ), maar al snel verhuizen ze naar de Potterstraat nr 10. De Chiro telt op dat moment zo’n 50 à 60 leden en is sterk afhankelijk van het Sint-Bernarduscollege.

De Chirojeugd krijgt vooral leerlingen van de opkomende vakscholen en mensen die na hun lagere school werken. De Chirowerking moet normaal stoppen aan de leeftijd van 14-15 jaar en de leden moeten overgedragen worden naar de KSA of KAJ. In het geheim starten we echter een +14 werking en uiteindelijk mag de Chiro zijn leden behouden en zitten we in de lift met ons ledenaantal. Vier jaar na de oprichting zijn we zo uitgegroeid dat ze zelfs in Antwerpen, op het Nationaal Chirosecretariaat, Nieuwpoort weten liggen. Op dit hoogtepunt zijn er zo’n 180 jongens als actieve leden. Er is wel heel veel tucht. Een tikkeltje militaristisch misschien, maar dat is de gewoonte. Toch, de Chiro leeft: de zondagnamiddagen zijn spetterende vergaderingen. Voor kerngroepjes die meer van Chiro willen meedragen zijn er de woensdagnamiddag zelfs extra bijeenkomsten. Vendelleiders en voormannen zijn heel belangrijk. Velen zitten reeds vanaf de vrijdagavond in het heem, liever daar dan thuis of op café! Het is dé ontmoetingsplaats!

In ’62 – ’63, aan de start van het werkjaar, richt Chiro Nieuwpoort een heuse “propagandadag” in. Een dag waarop leden en leiding tonen aan de stad wie ze zijn, wat ze doen en waarvoor ze staan. Met “Kom rakker bij de Chiro” als centrale thema en een overweldigende openingsformatie op de markt wordt de dag gestart. Een formatie met een vurige kreet en een menig vurig gebed, schrijft de krant. Na de openingsformatie trekt de ganse groep door de stad, begeleid door het Chiromuziek van Oostende. De kinderen en jongeren dragen grote borden mee, met slogans over ‘hun’ jeugdbeweging. Na de middag is er tijd voor een groot stadsspel waarbij kinderen en jongeren zich volledig kunnen uitleven om daarna, wanneer iedereen moe en tevreden is, de dag af te sluiten in Onze-Lieve-Vrouwkerk van Nieuwpoort met een eucharistieviering, voorgegaan door de proost. “De Nieuwpoortse Chiro gaat nu naar haar vijfjarig bestaan en in al die tijd heeft ze aan heel wat leiders een onmiskenbare vorming gegeven, aan een hele schaar kinderen een jeugdbewegingsleven, dat hen in hun verdere opgang naar de volwassenheid goed van pas zal komen en aan heel veel ouders de zekerheid dat hun kinderen tijdens vele vrije uren in veilige handen zijn.”